Badania internetowe

Jak jest? Dlaczego tak jest? Jak powino być?

PrePost Consulting oferuje kompleksową realizację badań internetowych na własnej platformie ankietowej.

Jak badamy?
 • Instytu
 • Marszałkowski
 • pbs
 • pg
 • rcl
 • Sopot
 • UG
 • wsb
 • wup
 • ydp
 

Nasze badania internetowe dostarczą informacji zwrotnych, które pozwolą Ci:

 • zidentyfikować fakty i opinie, czyli odpowiedzieć na pytanie, jak jest?
 • zdiagnozować przyczyny i skutki, czyli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest?
 • Podjąć odpowiednie decyzje, czyli odpowiedzieć na pytanie, jak powinno być?
ankiety internetowe

Używamy najnowocześniejszych narzędzi internetowych do prowadzenia krótkich ankiet i rozbudowanych kwestionariuszy. Nasze ankiety są responsywne i multimedialne.

Nasz zespół przygotuje dla Ciebie badanie umożliwiające:
 • ocenę materiałów multimedialnych (filmy, obrazy, dźwięk)
 • losowanie pytań
 • mierzenie czasów odpowiedzi
 • kontrola wypełnienia ankiety na podstawie adresu email
Jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze innego skontaktuj się z nami! Każde badanie przygotowujemy specjalnie wedle wymagań klienta.
ankiety internetowe

Współpracujemy z

 • uczelniami, udostępniając swoje narzędzia do przeprowadzania kwestionariuszy w badaniach naukowych, testów sprawdzających poziom wiedzy, badań losów absolwentów.
 • firmami biznesowymi, prowadząc badania marketingowe, zarządzając zmianą w organizacji, zarządzając rozwojem pracowników
 • instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, realizując ewaluację projektów, konferencji, badania opinii publicznej oraz konsultacje społeczne.
badania-internetowe

Wybierz jeden ze sposóbów realizacji badania:

Diagnoza i rekomendacje

 • 1. W trakcie spotkania diagnozujemy wraz z Państwem problem, na który ma odpowiedzieć badanie i uzgadniamy warunki przeprowadzenia badania.
 • 2. Wypracowujemy metodologię badania, w tym definiujemy cele oraz oczekiwane rezultaty, pytania badawcze oraz ilościowe/jakościowe metody badawcze.
 • 3. Opracowujemy narzędzia badawcze (np. ankiety, scenariusze wywiadu)
 • 4. Wdrażamy ankietę na naszej platformie internetowej.
 • 5. Otrzymują Państwo link do ankiety, który należy rozesłać do swoich respondentów badania lub po otrzymaniu adresów mailowych od Państwa przeprowadzamy proces wysyłki zaproszeń do respondentów badania.
 • 6. Monitorujemy postęp badania ankietowego
 • 7. Przeprowadzamy, o ile zostały zaplanowane, wywiady jakościowe ze wskazanymi/ wybranymi respondentami badania.
 • 8. Jako wynik badania otrzymują Państwo automatycznie generowaną bazę danych (excel, możliwość eksportu do spss) oraz zestawienie wyników w postaci raportu automatycznego z wykresami.
 • 9. Przygotowujemy całościowy raport z badania ilościowego i jakościowego zawierający analizę wyników badania wraz z wnioskami i rekomendacjami, które pozwolą Państwu podjąć właściwe decyzje.

 • Kompleksowe badanie i raport od 2500*

Diagnoza problemu

 • 1. W trakcie spotkania diagnozujemy wraz z Państwem problem, na który ma odpowiedzieć badanie i uzgadniamy warunki przeprowadzenia badania.
 • 2. Wypracowujemy metodologię badania, w tym definiujemy cele oraz oczekiwane rezultaty i pytania badawcze.
 • 3. Opracowujemy narzędzia badawcze - ankietę.
 • 4. Wdrażamy ankietę na naszej platformie internetowej.
 • 5. Otrzymują Państwo link do ankiety, który należy rozesłać do swoich respondentów badania.
 • 6. Monitorujemy postęp badania ankietowego.
 • 7. Jako wynik badania otrzymują Państwo automatycznie generowaną bazę danych (excel, możliwość eksportu do spss) oraz zestawienie wyników w postaci raportu automatycznego z wykresami.

Opracowanie narzędzi badawczych i przeprowadzanie badania od 1500*

Badanie internetowe

 • 1. Wdrażamy dostarczoną ankietę na naszej platformie internetowej.
 • 2. Otrzymują Państwo link do ankiety, który należy rozesłać do swoich respondentów badania.
 • 3. Monitorujemy postęp badania internetowego.
 • 4. Jako wynik badania otrzymują Państwo automatycznie generowaną bazę danych (excel, możliwość eksportu do spss) oraz zestawienie wyników w postaci raportu automatycznego z wykresami.

Przeprowadzanie badania internetowego od 500*

* cena zależy od skali badania, doboru ilościowych i jakościowych metod badawczych, liczby i typu pytań w ankiecie, liczby badanych osób, sposobu prezentacji wyników badania i rekomendacji.